Jaarthema

Het bestuur heeft dit jaar als jaarthema gekozen: "Dat moet je meemaken!"
Dit verenigingsjaar hebben we als bestuur gekozen voor het jaarthema: ‘Moet je meemaken’. Dit jaar bestaat de vereniging namelijk zestig jaar. C.S.V. Ichthus Utrecht is in die jaren gegroeid naar een gezellige vereniging, waar geloof centraal staat. Nu mogen we vieren wat Ichthus is geworden in die zestig jaar met een prachtig lustrumjaar. Een jaar vol geweldige activiteiten, die je moet meemaken! We hopen dat het ook weer een jaar mag zijn waarin God centraal staat. Dat we een volgeling van Hem mogen zijn. Dat we niet zullen toekijken hoe anderen hun geloof beleven, maar het zelf mogen meemaken. Dat we mogen groeien in geloof, in we we zijn als personen en wie we zijn als Ichthus Utrecht.
We hopen op een prachtig jaar, die je zeker weten, moet meemaken!
Naast dat we als bestuur gekozen hebben voor een jaarthema, hebben we ook een beleid geschreven voor de vereniging. Ieder jaar schrijft het bestuur namelijk een beleid voor de vereniging, met verschillende punten waar extra aandacht wordt besteed dat betreffende jaar. Het huidige jaar is ervoor gekozen om zich op drie punten te richten, namelijk: ‘oog voor elkaar’, ‘professionalisering’ en ‘lustrum’.
'
Het eerste aandachtspunt ‘oog voor elkaar’ houdt in dat we als vereniging een open cultuur willen zijn waar we naar elkaar omkijken. We willen dit extra bevorderen door bijvoorbeeld jaarlagenavonden, het hebben van een Ichthus-ouder als eerstejaars en toevoegingen aan de borrels.

Het tweede aandachtspunt ‘professionalisering’ houdt zich bezig met het verbeteren van de overdracht van commissies, wijzigingen in de dominante communicatiestromen binnen de vereniging en andere factoren die bijdragen aan de professionalisering van de vereniging.

Naast de bovenstaande punten, hebben we ook speciaal aandacht voor ons lustrumjaar. Het is een bijzonder jaar en dit willen ook goed vieren. Dit doen we onder andere door middel van een maand vol lustrumactiviteiten, een lustrumgala en een lustrumreis. Het wordt een jaar om nooit meer te vergeten.
Dit alles doe je natuurlijk het beste met allemaal fijne mensen om je heen, waar er genoeg van op Ichthus Utrecht zitten! We hopen op een prachtig jaar, die je zeker weten, moet meemaken!